Política de privacitat

Mitjançant el present avís legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Gaudí Hotel Barcelona S. L. avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li hagin de requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.
Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Gaudí Hotel Barcelona S. L. a la pàgina web en cada moment. Gaudí Hotel Barcelona S. L. es compromet a adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat d'aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.
L'usuari o en el seu cas qui el representi, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per correu electrònic o mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a
Gaudí Hotel Barcelona S.L.
Tel: 0034 933179032;
Fax: 0034 934122636,
Email: gaudi@hotelgaudi.es

En aquesta sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de l'usuari, el seu domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport. En el cas de representació, haurà d'acreditar-la suficientment mitjançant documentació fefaent.

Barcelona és una ciutat amb una intensa activitat cultural, musical i de congressos. Durant tot l'any se celebren tot tipus d'esdeveniments dels que pot gaudir durant la seva estada a l' Hotel Gaudí.

Trobi la nostra fantàstica localització