Avís legal

Condicions generals del sistema de reserves per internet:

  1. ACCEPTACIÓ: La realització de qualsevol reserva suposa l'acceptació de les següents condicions generals.
  2. USUARI: La persona que efectua la reserva haurà de ser major d'edat i es responsabilitza de la veracitat de les dades introduïdes.
  3. RESERVA: La reserva quedarà completada quan l'usuari hagi rebut per correu electrònic la confirmació de la mateixa amb el seu número localitzador.
  4. DADES: Totes les dades introduïdes per l'usuari es graven en un servidor segur i garantim que l'accés a aquesta informació serà exclusiu per part de l'hotel i únicament es farà servir a efectes de la pròpia reserva i per comunicar al client futures promocions o ofertes.
  5. LÍMITS: El sistema es reserva la possibilitat de limitar les reserves tant pel que fa al nombre d'habitacions com al de pernoctacions.
  6. ARRES: El sistema sol·licitarà un pagament o garantia per targeta de crèdit corresponent a la primera nit reservada quedant la reserva condicionada a l'acceptació del pagament bancari.
  7. CANCEL·LACIÓ: La seva targeta de crèdit garanteix la reserva, i permet a l'Hotel carregar la 1a nit des de les 12:00 hores del dia d'entrada, si fos necessari. Les cancel·lacions, que han de ser enviades per fax -mai per e-mail- i confirmades per l'Hotel, s’han de realitzar mínim 48 hores abans de l'entrada, o es penalitzarà amb la 1a nit.


Gaudí Hotel Barcelona S. L.
Dades Registrals: Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 34750, Foli 76, Full B256408, Inscripció 1°
Adreça de contacte: Nou de la Rambla 12, 08001 Barcelona
Tel 0034 933179032 - fax 0034 934122636
E-mail: gaudi@hotelgaudi.es - CIF: B62915335

Barcelona és una ciutat amb una intensa activitat cultural, musical i de congressos. Durant tot l'any se celebren tot tipus d'esdeveniments dels que pot gaudir durant la seva estada a l' Hotel Gaudí.

Trobi la nostra fantàstica localització